DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

Thông tư ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc"

Email In PDF.

Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư Số: 46/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 Ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”.

 

Ra mắt website bệnh tim mạch

Email In PDF.

Hôm 4-1, Viện Tim mạch quốc gia đã cho ra mắt website http://www.vnha.org.vn/100faq.asp giáo dục sức khỏe cộng đồng bệnh tim mạch.

 

Thông tư hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Email In PDF.

Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư Số: 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

Quy định chế độ QL mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm

Email In PDF.

Bộ Y tế ban hành quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 43/2011/TT-BYT, ngày 5/12/2011 về việc quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm.

 
Trang 4 của 4
You are here: Trang chủ Tin y dược Tin trong nước