DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

Thông báo về việc hoạt động bệnh viện trong ngày lễ 02/09/2012

Email In PDF.

thongbao1Ban Giám đốc Bệnh viện Bình An thông báo đến quý khách hàng về hoạt động của bệnh viện trong ngày...

SỞ Y TẾ KIÊN GIANG

BỆNH VIỆN BÌNH AN

Số:    210   / TB - BA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Rạch giá, ngày 27 tháng 08 năm 2012

 THÔNG BÁO

Về việc hoạt động của bệnh viện trong ngày lễ 02/09/2012

và ngày 03/09/2012

Ban Giám đốc Bệnh viện Bình An thông báo đến quý khách hàng về hoạt động của bệnh viện trong ngày 02/09 và 03/09 năm 2012 như sau :

- Bệnh viện không tiếp nhận khám bệnh theo đối tượng BHYT, các khách hàng có nhu cầu khám bệnh vào các ngày này vui lòng đăng ký theo đối tượng thu phí.

- Bệnh viện tiếp nhận khám bệnh vào buổi sáng cho đối tượng thu phí trong các ngày nêu trên từ 6h30 đến 11h00.

- Khoa CCTH và các khoa nội trú hoạt động bình thường.

- Bộ phận hành chánh không làm việc trong các ngày nêu trên

- Bệnh viện hoạt động bình thường từ ngày 04/09/2012

Cám ơn quý khách hàng đã quan tâm và ủng hộ bệnh viện.        

 

TM. BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

(Đã ký)

BS PHAN THANH SƠN


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
You are here: Trang chủ Hoạt động Hoạt động chung Thông báo về việc hoạt động bệnh viện trong ngày lễ 02/09/2012