DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

Thông báo về việc hoạt động của bệnh viện trong các ngày lễ 30/4 và 01/5 năm 2012

Email In PDF.

thongbao1Ban Giám đốc Bệnh viện Bình An thông báo đến quý khách hàng về hoạt động của bệnh viện trong ngày lễ 30/4 và 01/5 năm 2012 như sau:


SỞ Y TẾ KIÊN GIANG

BỆNH VIỆN BÌNH AN

Số:  / TB - BA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Rạch giá, ngày 29 tháng 4 năm 2012

THÔNG BÁO

Về việc hoạt động của bệnh viện trong các ngày lễ 30/4 và 01/5 năm 2012

 

Ban Giám đốc Bệnh viện Bình An thông báo đến quý khách hàng về hoạt động của bệnh viện trong ngày lễ 30/4 và 01/5 năm 2012 như sau:

Khám bệnh ngoại trú:

-         Phòng khám hoạt động vào buổi sáng từ 6h30 đến 11h00.

-         Không tiếp nhận khám chữa bệnh theo đối tượng BHYT, khách hàng có nhu cầu khám bệnh, vui lòng đăng ký khám theo đối tượng thu phí dịch vụ.

Điều trị nội trú:

-         Khoa CCTH và các khoa nội trú hoạt động bình thường (24/24).

Bộ phận hành chánh:

-         Không làm việc trong các ngày nêu trên. Riêng bộ phận thu phí bố trí nhân sự trực.

Bệnh viện hoạt động bình thường từ ngày 02/5/2012

Cám ơn quý khách hàng đã quan tâm và ủng hộ bệnh viện.

 

TM. BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

(Đã ký)

BS PHAN THANH SƠN


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
You are here: Trang chủ Hoạt động Hoạt động chung Thông báo về việc hoạt động của bệnh viện trong các ngày lễ 30/4 và 01/5 năm 2012