DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

Bệnh viện Bình An tổ chức lớp tư vấn tiền sản

Email In PDF.

Nhằm cung cấp và hỗ trợ kiến thức cho bà mẹ mang thai, từ tháng 02/2012, bệnh viện Bình An sẽ tổ chức Lớp tư vấn tiền sản, thông tin chi tiết như sau:

 

 
You are here: Trang chủ Hoạt động Tư vấn tiền sản Bệnh viện Bình An tổ chức lớp tư vấn tiền sản