DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

Phòng chiến lược phát triển

Email In PDF.

Chịu trách nhiệm về:

- Tham mưu cho BGĐ trong việc hoạch định chiến lược phát triển, quản lý và sử dụng các nguồn lực của bệnh viện.

- Lập kế hoạch và phối hợp với các bộ phận chức năng khác thực hiện các kế hoạch chăm sóc khách hàng, tiếp thị quan hệ công chúng.

I. Nhiệm vụ:

- Tìm kiếm thông tin, đánh giá các cơ hội và đe dọa ảnh hưởng đến hoạt động bệnh viện. Theo dõi chặt chẽ hoạt động của bệnh viện, phân tích đánh giá các điểm mạnh, yếu và năng lực cạnh tranh, đề xuất các chiến lược phát triển.

- Nghiên cứu nhu cầu của nhóm khách hành mục tiêu, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch tiếp thị, mở rộng thị trường, thu hút khách hàng.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch quảng bá, nâng cao hình ảnh và uy tín của bệnh viện.

-Nghiên cứu hoàn thiện tối đa chất lượng phục vụ, các dịch vụ kỹ thuật hiện đại, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, chăm sóc khách hàng toàn diện.

II. Tổ chức nhân sự:

- 01 Trưởng phòng (Giám đốc điều hành kiêm nhiệm)

- 02 Phó phòng

- 05 nhân viên.


Tin cũ hơn:

 
You are here: Trang chủ Giới thiệu Khoa - Phòng Phòng chức năng Phòng chiến lược phát triển