DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

Phòng vật tư thiết bị y tế

Email In PDF.

Chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện.

I. Nhiệm vụ:

- Lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế. Cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo dự trù được duyệt.

- Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước và quy định của bệnh viện.

- Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời.

- Lập hồ sơ lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy.

- Kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra có ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.

- Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

- Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư và thiết bị y tế trong bệnh viện.

- Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị có hiệu quả.

II. Tổ chức nhân sự:

- 01 Trưởng phòng

- 06 nhân viên


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
You are here: Trang chủ Giới thiệu Khoa - Phòng Phòng chức năng Phòng vật tư thiết bị y tế