DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

Phòng hành chánh quản trị

Email In PDF.

Chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác hành chánh quản trị trong bệnh viện

I. Nhiệm vụ:

- Quản lý công văn đi, đến của bệnh viện, bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa/phòng theo dự trù được duyệt.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

- Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết bị thông dụng, các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ôtô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

- Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước, điện cho các hoạt động của bệnh viện.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh, công tác trật tự trị an chung và tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động.

- Xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng và kiểm tra việc và định kỳ kiểm tra mua sắm sử dụng hợp lý, hiệu quả.

II. Tổ chức nhân sự:

- 01 Trưởng phòng (Giám đốc Hành chánh quản trị kiêm nhiệm)

- 19 nhân viên bảo vệ - lái xe

- 06 nhân viên bảo trì

- 03 nhân viên hành chánh, cây xanh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
You are here: Trang chủ Giới thiệu Khoa - Phòng Phòng chức năng Phòng hành chánh quản trị