DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

Phòng tài chánh kế toán

Email In PDF.

Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động tài chánh kế toán của bệnh viện.

I. Nhiệm vụ:

- Căn cứ chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự toán, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện kế hoạch được duyệt.

- Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của bệnh viện.

- Hạch toán kinh tế trong khám bệnh, chữa bệnh theo kế hoạch của bệnh viện. Tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí.

- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ sổ sách kế toán theo đúng quy định.

- Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

II. Tổ chức nhân sự:

- 01 Trưởng phòng

- 01 Thủ quỹ + 02 Kế toán viên

- 16 nhân viên thu phí


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
You are here: Trang chủ Giới thiệu Khoa - Phòng Phòng chức năng Phòng tài chánh kế toán