DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

Tổ chức chương trình “Đo loãng xương miễn phí nhân mùa vu lan báo hiếu”

Email In PDF.

Phòng Chiến lược phát triển xây dựng chương trình “Đo loãng xương miễn phí nhân mùa Vu lan báo hiếu”.

BỆNH VIỆN BÌNH AN

P. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Số: …../KH – PTBV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Rạch giá, ngày 14 tháng 8 năm 2013

 KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình “Đo loãng xương miễn phí nhân mùa vu lan báo hiếu”

-          Căn cứ chức năng – nhiệm vụ của phòng Chiến lược phát triển;

-          Căn cứ vào sự thống nhất của phòng Chiến lược phát triển, phòng Kế hoạch tổng hợp và phòng Điều dưỡng;

-          Nhằm góp phần quảng bá hình ảnh bệnh viện đến người dân trên địa bàn thành phố;

Phòng Chiến lược phát triển xây dựng chương trình “Đo loãng xương miễn phí nhân mùa Vu lan báo hiếu”, chi tiết như sau:

  1. 1.ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Người dân có độ tuổi từ  50 tuổi trở lên, không phân biệt nam/nữ.

  1. 2.THỜI GIAN THỰC HIỆ

Từ ngày 20/08 (thứ 3) - 25/08/2013 (chủ nhật).

  1. 3.NỘI DUNG

-          Khách hàng đăng ký tham gia chương trình tại quầy tiếp tân (có xuất trình thẻ nhân thân có năm sinh), nhận “Phiếu đo loãng xương miễn phí” có đóng dấu xác nhận của bệnh viện.

-          Đăng ký nhập thông tin tại quầy thu phí.

-          Thực hiện đo loãng xương tại phòng chụp Xquang (tầng trệt).

-          Mang kết quả đến phòng khám số 12 (lầu 1) gặp bác sĩ tư vấn.

  1. 4.PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

 

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Hướng dẫn và phát “Phiếu đo loãng xương miễn phí”

Bộ phận tiếp tân

 

2

Nhập thông tin, mã ID

Bộ phận thu phí

 

3

Thực hiện đo loãng xương, trả kết quả

Phòng Xquang

 

4

Tư vấn, tổng hợp danh sách

Phòng khám

 

 

BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
You are here: Trang chủ Hoạt động Hoạt động chung Tổ chức chương trình “Đo loãng xương miễn phí nhân mùa vu lan báo hiếu”