DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

Thông báo về việc tiếp nhận khám chữa bệnh BHYT trong ngày lễ 30 tháng 04 và 01 tháng 05 năm 2013

Email In PDF.

Ban Giám Đốc bệnh viện Bình An thông báo đến quý khách hàng về hoạt động của bệnh viện trong ngày lễ 30 tháng 04 và 01 tháng 05 năm 2013, cụ thể như sau:

SỞ Y TẾ KIÊN GIANG

BỆNH VIỆN BÌNH AN

Số: 85/TB-BA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Rạch Giá, ngày 22 tháng 04 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong ngày lễ

30 tháng 04 và ngày 01 tháng 05 năm 2013

 

Ban Giám Đốc bệnh viện Bình An thông báo đến quý khách hàng về hoạt động của bệnh viện trong ngày lễ 30 tháng 04 và 01 tháng 05 năm 2013, cụ thể như sau:

1. Khám chữa bệnh ngoại trú:

- Ngày 29 tháng 04, ngày 30 tháng 04 và ngày 01 tháng 05 năm 2013 bệnh viện không tiếp nhận khám chữa bệnh theo đối tượng Bảo hiểm Y tế. Nếu khách hàng có nhu cầu khám chữa bệnh, vui lòng đăng ký khám theo đối tượng thu phí dịch vụ;

- Ngày 02, 03, 04 tháng 05 năm 2013 bệnh viện tiếp nhận khám chữa bệnh theo đối tượng Bảo hiểm Y tế;

- Sẽ tiếp nhận khám chữa bệnh theo đối tượng Bảo hiểm Y tế bình thường trở lại kể từ ngày 06 tháng 05 năm 2013.

2. Khám chữa bệnh nội trú:

Từ ngày 29 tháng 04 năm 2013 đến ngày 04 tháng 05 năm 2013 bệnh viện vẫn tiếp nhận khám chữa bệnh theo đối tượng Bảo hiểm Y tế như thường lệ.

Cám ơn quý khách hàng đã quan tâm và ủng hộ bệnh viện./.          

 

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

(Đã ký)

BS PHAN THANH SƠN

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                        

                                                                                                           

                                                                                    

 Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
You are here: Trang chủ Hoạt động Hoạt động chung Thông báo về việc tiếp nhận khám chữa bệnh BHYT trong ngày lễ 30 tháng 04 và 01 tháng 05 năm 2013