DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

Thông báo về việc tiếp nhận khám chữa bệnh BHYT trong ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2013

Email In PDF.

Ban Giám Đốc Bệnh viện Bình An thông báo đến quý khách hàng về hoạt động của bệnh viện trong ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2013

SỞ Y TẾ KIÊN GIANG

BỆNH VIỆN BÌNH AN

Số: / TB - BA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Rạch Giá, ngày 12 tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong ngày lễ

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2013.

 

Ban Giám Đốc Bệnh viện Bình An thông báo đến quý khách hàng về hoạt động của bệnh viện trong ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2013, cụ thể như sau:

1/. Khám chữa bệnh ngoại trú:

               Vào ngày 19 tháng 4 năm 2013 (Mùng 10 tháng 3AL):

Bệnh viện không tiếp nhận khám chữa bệnh theo đối tượng Bảo Hiểm Y Tế. Nếu khách hàng có nhu cầu khám chữa bệnh, vui lòng đăng ký khám theo đối tượng thu phí dịch vụ.

2/. Khám chữa bệnh nội trú:

               Vào ngày 19 tháng 4 năm 2013 (Mùng 10 tháng 3AL):

Bệnh viện tiếp nhận khám chữa bệnh theo đối tượng Bảo Hiểm Y Tế như thường lệ.

Cám ơn quý khách hàng đã quan tâm và ủng hộ bệnh viện./.

 

 

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

(Đã ký)

BS PHAN THANH SƠN

 Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
You are here: Trang chủ Hoạt động Hoạt động chung Thông báo về việc tiếp nhận khám chữa bệnh BHYT trong ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2013