DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

Chương trình hỗ trợ cho các cơ quan/đơn vị đăng ký khám sức khoẻ định kỳ

Email In PDF.

thongbao1Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của bệnh viện Bình An, Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng chăm sóc sức khỏe định kỳ.

BỆNH VIỆN BÌNH AN

P. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Số: 15 /TB –PTBV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Rạch giá, ngày 01tháng 05 năm 2012

THÔNG BÁO

Chương trình hỗ trợ cho các cơ quan/đơn vị đăng ký khám sức khỏe định kỳ

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của bệnh viện Bình An;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng chăm sóc sức khỏe định kỳ,

Bệnh viện Bình An thông báo về các chương trình hỗ trợ cho cơ quan/đơn vị ký kết hợp đồng khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên, như sau:

1. Chi hỗ trợ chi phí đi lại

-          Đối tượng chi: cơ quan/đơn vị đăng ký khám sức khỏe.

-          Quyền lợi: 10 % (đối với các cơ quan/đơn vị đến khám tại bệnh viện Bình An) và 5% (đối với các cơ quan/đơn vị thực hiện khám tại cơ sở của cơ quan/đơn vị) trên tổng chi phí khám bệnh thực tế (tổng giá trị thanh lý của hợp đồng).

2. Cấp thẻ khám bệnh

-          Đối tượng cấp: các nhân viên của cơ quan/đơn vị hợp đồng KSK tại bệnh viện Bình An (và chưa được hưởng chính sách cấp thẻ khám bệnh miễn phí trước đây.)

-          Quyền lợi: Người được cấp thẻ sẽ được hưởng mức giá khám bệnh đặc biệt theo quy định đối với khách hàng có thẻ khám bệnh tại bệnh viện Bình An và được hưởng chế độ ưu tiên khi đi khám bệnh tại Trung tâm y khoa Medic TP. Hồ Chí Minh.

3. Cấp thẻ ưu đãi

-          Đối tượng cấp: cấp cho các cơ quan/đơn vị hợp đồng khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện Bình An khi thỏa tiêu chuẩn sau:

-          Tiêu chuẩn và số lượng thẻ cấp:

+ Mỗi 50 người cho mỗi hợp đồng KSK được cấp một thẻ.

+ Đơn vị khám dưới 50 người trên mỗi hợp đồng nhưng khám liên tiếp 03 kỳ được cấp 01 thẻ tại kỳ thứ 03.

-          Quyền lợi: Người giữ thẻ này khi điều trị nội trú tại bệnh viện Bình An sẽ được miễn giảm 50% chi phí tiền giường (không bao gồm tiền thuốc và cận lâm sàng), mỗi thẻ ưu đãi được dùng 01 lần, cho một người trong một đợt đều trị (Thẻ sẽ được thu hồi sau khi sử dụng). Mỗi người chỉ được sử dụng 01 thẻ cho một đợt điều trị.

4. Tổng hợp và tư vấn về các bệnh lý phổ biến

-          Đối tượng hưởng chính sách: cơ quan/đơn vị hợp đồng KSK tại bệnh viện.

-          Quyền lợi: sau khi tổng kết hồ sơ, cơ quan/đơn vị sẽ được cung cấp các thông tin về bệnh lý có liên quan đến tình trạng sức khỏe nhân viên trong cơ quan/đơn vị, ngoài ra các cơ quan/đơn vị có thể yêu cầu để tổ chức các buổi nói chuyện hoặc tư vấn tại cơ quan/đơn vị về các bệnh lý liên quan.

5. Các chế độ dành cho thủ trưởng cơ quan/đơn vị - Cấp thẻ VIP

-          Đối tượng: cấp cho Ban lãnh đạo các cơ quan/đơn vị đăng ký khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện Bình An.

-          Tiêu chuẩn cấp: đối với các cơ quan/đơn vị có tổng chi phí khám trên 50 triệu đồng/HĐ KSK trong năm.

-          Số lượng thẻ cấp: mỗi cơ quan/đơn vị thỏa tiêu chuẩn trên sẽ được cấp 02 thẻ VIP.

-          Quyền lợi thẻ: Mỗi thẻ VIP sẽ được hưởng dịch vụ kiểm tra sức khỏe định kỳ 01lần/năm tại bệnh viện Bình An theo tiêu chuẩn của gói khám mở rộng (trị giá khoảng 1.300.000/lần khám)

6. Các chính sách hỗ trợ khác

-          Các cơ quan/đơn vị có số lượng từ 100 người/ngày trở lên cho mỗi hợp đồng KSK, bệnh viện có thể tổ chức khu khám riêng tại bệnh viện hoặc có thể cử nhân viên y tế đến cơ quan/đơn vị lấy mẫu xét nghiệm (tùy theo thỏa thuận và điều kiện thực tế tại thời điểm ký kết hợp đồng)

-          Các cơ quan/đơn vị có số lượng ít hơn 100 người/ngày cho mỗi hợp đồng nếu có yêu cầu tổ chức khu khám riêng tại bệnh viện hoặc có yêu cầu cử nhân viên y tế đến cơ sở của đơn vị lấy mẫu xét nghiệm bệnh viện sẽ thu thêm một phần phí dịch vụ.

-          Các đơn vị có thể yêu cầu tổ chức khám ngoại viện (xem mục 7)

7. Tổ chức khám ngoại viện (Khám tại cơ sở của cơ quan/đơn vị ký kết hợp đồng)

Các cơ quan/đơn vị có thể yêu cầu bệnh viện tổ chức khám tại cơ sở của cơ quan/đơn vị khi thỏa các điều kiện sau:

+ Số lượng đăng ký > 150 người;

+ Có địa điểm thích hợp để tổ chức khám;

+ Chi phí các khoản ăn uống, nghỉ ngơi cho đoàn khám

Chi phí khám ngoại viện được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng trong từng trường hợp cụ thể.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng cho đến khi có thông báo mới.           

 

TM BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

(đã ký)

BS. Phan Thanh SơnTin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
You are here: Trang chủ Hoạt động Hoạt động chung Chương trình hỗ trợ cho các cơ quan/đơn vị đăng ký khám sức khoẻ định kỳ